گرامی باد هفته ی وحدت، که درآن میثاق ها تحکیم می شود ، پبمان ها استوارتر می گردد ، خون ها در هم می جوشد ، دست ها وبازوها درکنا رهم قرار می گیرد ، چهره ها بر یکدیگر لبخند پبروزی و صفا می زند ، قشرها همه باهمند ، امت، یکپارچه و منسجم است و شیعه و سنی، به یاد سالروز میلاد رسول گرامی اسلام، با هم و در کنار هم، در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت می خوانند.


امام صادق علیه السلام معجزاتی را که هنگام ولادت پیامبر اکرم آشکار شد، چنین بر می‌شمارد:

- ابلیس از ورود به آسمان های هفتگانه محروم شد.
- شیاطین دور شدند.
- تمامی بت ها در بتکده به صورت بر زمین افتادند.
- ایوان کسری شکست و چهارده کنگره‌ی آن سقوط کرد.
- آب دریاچه ساوه خشک شد.
- سرزمین خشک سماوه، آب پیدا کرد.
- آتشکده فارس پس از هزار سال خاموش شد.
- نوری از سرزمین حجاز بر آمد تا به مشرق رسید.
- کاهنان عرب علوم خود را فراموش کردند.
- سحر ساحران باطل شد.

استحیائیل ــ یکی از فرشتگان بزرگ خدا ــ در شب تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر کوه ابوقبیس ایستاد و با صدایی بلند گفت:« ای مردم مکه! به خدا و فرستاده او و نوری که با او فرو فرستاده‌ایم ایمان بیاورید.»