X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آیا میدانستید که: در مجسمه هایی که برای یادبود سربازها میسازند:
اگر 2 پای اسب بالا باشد آن سرباز در میدان جنگ کشته شده.
اگر 1 پای اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی از جنگ مرده.
اگر 4 پای اسب روی زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعی مرده
________________________________________
آیامیدانستید که: مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می پریده. هنگامیکه از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده اند آنها در جواب گفته اند:
Kan Ghu Ru
که در زبان انگلیسی به
Kangaroo تبدیل شده است.
در حقیقت منظور بومیان این بوده که "ما منظور شما را نمی فهمیم".
________________________________________
آیا میدانستید که: در زمان جنگهای باستانی هنگامی که سپاهیان بدون تلفات از جنگ بر میگشته اند پلاکاردی حمل میکردند که روی آن نوشته بود:
( تعداد تلفات 0)
( 0
Killed )
ریشه
OK از این اصطلاح است.
________________________________________
آیا میدانستید که: ماهیچه های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟
_______________________________________
آیا میدانستید که: 111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321
________________________________________
آیا میدانستید که: قویترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟
________________________________________
آیا میدانستید که: طبق آمار افراد از عنکبوت بیش از مرگ می ترسند؟
________________________________________
آیا میدانستید که: خرسهای قطبی چپ دست هستند؟
________________________________________
آیا میدانستید که: سوسمارها نمیتوانند زبانشان را بیرون بیاورند؟
________________________________________
آیا میدانستید که: مراکز چشایی پروانه روی پاهایش قرار دارد؟
________________________________________
آیا میدانستید که: سوسکها تا 9 روز پس از، از دست دادن سرشان قادر به زنده ماندن هستند و تنها به این دلیل می میرند که نمیتوانند چیزی بخورند؟
________________________________________
آیا میدانستید که: صدای اردک اکو ندارد وهیچکس هم دلیل آنرا نمیداند؟
________________________________________
آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید با چشم باز عطسه کنید؟
________________________________________
آیا میدانستید که: ستاره های دریایی مغز ندارند؟
________________________________________
آیا میدانستید که: ادیسون از تاریکی می ترسیده است ؟
________________________________________
آیا میدانستید که: ریشه کلمه "
Cemetry" (قبرستان) در حقیقت کلمه یونانی "Koimetirio" به معنی "خوابگاه" است؟
________________________________________
آیا میدانستید که: امکان ندارد بتوانید آرنج خود را لیس بزنید؟
________________________________________
آیا میدانستید که: پشه ها دندان دارند؟
________________________________________
آیا میدانستید که: 80% افرادی که این مطلب را میخوانند سعی می کنند آرنجشان را لیس بزنند؟