سلام بر بازدیدکنندگان وبلاگ

دیروز دو تا پیامک جالب بدستم رسید که خیلی عمیق و پر مغز بود شما نیز بخوانید :

1 – معلم پسرک را صدا زد تا انشایش را با موضوع علم بهتر است یا ثروت ؟ را بخواند ، پسرک با صدای لرزان گفت : ننوشته ام ! معلم با خط کش چوبی پسزک را تنبیه کرد و او را پایین کلاس پا در هوا نگه داشت . پسرک در حالی که دستهای قرمز و باد کرده اش را به هم می مالید زیر لب گفت : آری ثروت بهتر است چون اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را می نوشتم ... !!؟؟

2 – به سلامتی پسری که پولهای مچاله شده شو آروم گذاشت جلوی فروشنده و گفت برای روز پدر یک کمربند میخوام ، فروشنده گفت : چه جنسی باشه ؟ پسر کوچولو گفت : فرقی نمیکنه فقط دردش کم باشه ... !!؟؟