بازدیدکنندگان وبلاگ سلام ، خیلی وقت بود به وبلاگ نیآمده بودم امیدوارم علیرغم حجم سنگین کار روزانه مجد با یادداشت هائی در خدمتتان باشم . ارادتمند