X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

**  هر گاه از خوشبختی کسانی که دوستمان ندارند ، خوشحال شدیم.

**  هر گاه برای تحقیر نشدن  دیگران از حق خود گذشتیم.

**  هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم.

**  هر گاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود.

**  هر گاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم.

**  هرگاه به بهانه ی عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم.

**  هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود.

**  هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم شد ، مگر زمانی که وجودمان آرام بخش دیگران باشد.

**  هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران بود.

**  هرگاه همه چیز بودیم و گفتیم ، هیچ نیستیم ...